Wybór kategorii

Wizualizacje

Wideo

Wideo

Wizualizacje przedstawiają koncepcje projektu drogi krajowej S19 odcinka Kock Południe – Lubartów Północ wraz z obwodnicą Firleja. Realizacja może odbiegać od wizualizacji ze względu na różne rozwiązania projektowe.