Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 33,49%


Zaawansowanie finansowe

Postęp: 1,89%

Tygodniowy postęp prac

Marzec 2023 - ⇅

Postęp prac za okres 09.03.2023 – 15.03.2023 r.

Zaawansowanie prac narastająco:

Branża drogowa – 44%


Branża mostowa – 40%


Pozostałe branże – 34%


Postęp prac projektowych za okres 09.03.2023 – 15.03.2023 r.:

 1. kontynuacja prac projektowych w branży drogowej w zakresie docelowego Projektu Budowlanego,
 2. prace projektowe w branży mostowej w zakresie docelowego Projektu Budowlanego,
 3. prace nad Projektem Zagospodarowania Terenu,
 4. uzgodnienia przekrojów w zakresie głównych parametrów technicznych, uzgodnienie przekrojów drogowych z zarządcami dróg,
 5. przygotowywanie materiałów projektowych do uzgodnień drogowych, mostowych i branżowych,
 6. kontynuacja prac nad przebiegami trasowymi kanału technologicznego,
 7. weryfikacja rozwiązań projektowych na stykach odcinków,
 8. kontynuacja inwentaryzacji środowiskowych i inwentaryzacji przyrodniczych na potrzeby Raportu o oddziaływaniu na środowisko na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko – analiza informacji uzyskanych w ramach wywiadów środowiskowych - analiza informacji uzyskanych w ramach wywiadów środowiskowych,
 9. przygotowanie raportu i wszelkich analiz do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywanym na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko,
 10. kontynuacja prac nad mapą do celów projektowych – kontynuacja wywiadów terenowych, prac kameralnych, badanie ksiąg wieczystych pod kątem służebności, opracowanie MDCP - przekazanie MDCP przez Wykonawcę,
 11. kontynuacja prac nad projektem zawierającym robocze linie granic pasów drogowych – linie przyszłych podziałów nieruchomości - opracowanie map podziałowych,
 12. kontynuacja prac nad projektem budynków na MOP,
 13. kontynuacja wykonywania projektu rozbiórek,
 14. wykonywanie obliczeń hydrauliczno-hydrologicznych,
 15. wykonywanie projektu zieleni/nasadzeń,
 16. kontynuacja badań geologicznych w zakresie PBG, monitorowanie statusu wniosku o zatwierdzenie PRG,
 17. kontynuacja prac nad Planem Działań Ratowniczych dla stadium Projektu Budowlanego,
 18. kontynuacja prac nad zjazdami z dróg – rozpoczęcie występowania do właścicieli nieruchomości o opinię do zaprojektowania lokalizacji zjazdu,
 19. wprowadzenie zmian do PSOR związanych ze zmienionymi rozwiązaniami projektowymi,
 20. wprowadzenie zmian do KSZR związanych ze zmienionymi rozwiązaniami projektowymi,
 21. identyfikacja i wprowadzenie wszelkich zmian w rozwiązaniach projektowych związanych z wynikami analizy akustycznej,Postęp prac za okres 02.03.2023 – 08.03.2023 r.

Zaawansowanie prac narastająco:

Branża drogowa – 43%


Branża mostowa – 39%


Pozostałe branże – 33%


Postęp prac projektowych za okres 02.03.2023 – 08.03.2023 r.:

 1. kontynuacja prac projektowych w branży drogowej w zakresie docelowego Projektu Budowlanego,
 2. prace projektowe w branży mostowej w zakresie docelowego Projektu Budowlanego,
 3. prace nad Projektem Zagospodarowania Terenu,
 4. uzgodnienia przekrojów w zakresie głównych parametrów technicznych, uzgodnienie przekrojów drogowych z zarządcami dróg,
 5. przygotowywanie materiałów projektowych do uzgodnień drogowych, mostowych i branżowych,
 6. analiza otrzymanych warunków technicznych od Gestorów sieci i JST,
 7. kontynuacja prac nad przebiegami trasowymi kanału technologicznego,
 8. weryfikacja rozwiązań projektowych na stykach odcinków – weryfikacja protokołu uzgodnienia styku z Wykonawcą odcinka południowego Mota-Engil,
 9. kontynuacja inwentaryzacji środowiskowych i inwentaryzacji przyrodniczych na potrzeby Raportu o oddziaływaniu na środowisko na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko – analiza informacji uzyskanych w ramach wywiadów środowiskowych,
 10. przygotowanie raportu i wszelkich analiz do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywanym na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko,
 11. kontynuacja prac nad mapą do celów projektowych – kontynuacja wywiadów terenowych, prac kameralnych, badanie ksiąg wieczystych pod kątem służebności, opracowanie MDCP,
 12. kontynuacja prac nad projektem zawierającym robocze linie granic pasów drogowych – linie przyszłych podziałów nieruchomości - przyjęcie ostatecznych rozwiązań w zakresie podziałów nieruchomości,
 13. kontynuacja prac nad projektem budynków na MOP,
 14. kontynuacja wykonywania projektu rozbiórek,
 15. wykonywanie obliczeń hydrauliczno-hydrologicznych,
 16. wykonywanie projektu zieleni/nasadzeń,
 17. kontynuacja badań geologicznych w zakresie PBG, monitorowanie statusu wniosku o zatwierdzenie PRG,
 18. kontynuacja prac nad Planem Działań Ratowniczych dla stadium Projektu Budowlanego,
 19. kontynuacja prac nad zjazdami z dróg – rozpoczęcie występowania do właścicieli nieruchomości o opinię do zaprojektowania lokalizacji zjazdu,
 20. wprowadzenie zmian do PSOR związanych ze zmienionymi rozwiązaniami projektowymi,
 21. wprowadzenie zmian do KSZR związanych ze zmienionymi rozwiązaniami projektowymi,
 22. identyfikacja i wprowadzenie wszelkich zmian w rozwiązaniach projektowych związanych z wynikami analizy akustycznej.
Luty 2023 - ⇅
Styczeń 2023 - ⇅
Grudzień 2022 - ⇅
Listopad 2022 - ⇅