Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 45,40%


Zaawansowanie finansowe

Postęp: 2,12%

Tygodniowy postęp prac

Wrzesień 2023 - ⇅

Postęp prac za okres 07.09.2023 – 13.09.2023 r.

Zaawansowanie prac narastająco:

Branża drogowa – 73%


Branża mostowa – 71%


Pozostałe branże – 67%


Postęp prac projektowych za okres 07.09.2023 – 13.09.2023 r.:

 1. Weryfikacja uwag Zamawiającego do ROŚ, przekazanie rewizji ROŚ, oczekiwanie na zatwierdzenie przez Zamawiającego raportu ROŚ
 2. Oczekiwanie na wydanie pwp
 3. Rejestracja map podziałowych w Ośrodkach
 4. Oczekiwanie na przeprowadzenie audytu BRD, weryfikacja uwag z audytu i przygotowanie stanowiska Projektanta, oczekiwanie na otrzymanie uzasadnienia Zarządcy Drogi
 5. Przygotowanie uzupełnień do wniosku o wydanie decyzji ZRID
 6. Kontynuacja prac nad STWiORB
 7. Kontynuacja prac nad Projektem Technicznym i Projektem WykonawczymPostęp prac za okres 31.08.2023 – 06.09.2023 r.

Zaawansowanie prac narastająco:

Branża drogowa – 72%


Branża mostowa – 70%


Pozostałe branże – 66%


Postęp prac projektowych za okres 31.08.2023 – 06.09.2023 r.:

 1. Oczekiwanie na zatwierdzenie przez Zamawiającego raportu ROŚ
 2. Oczekiwanie na wydanie pwp
 3. Rejestracja map podziałowych w Ośrodkach
 4. Oczekiwanie na przeprowadzenie audytu BRD, weryfikacja uwag z audytu i przygotowanie stanowiska Projektanta
 5. Przygotowanie uzupełnień do wniosku o wydanie decyzji ZRID
 6. Kontynuacja prac nad STWiORB
 7. Kontynuacja prac nad Projektem Technicznym i Projektem Wykonawczym
Sierpień 2023 - ⇅
Lipiec 2023 - ⇅
Czerwiec 2023 - ⇅
Maj 2023 - ⇅
Kwiecień 2023 - ⇅
Marzec 2023 - ⇅
Luty 2023 - ⇅
Styczeń 2023 - ⇅
Grudzień 2022 - ⇅
Listopad 2022 - ⇅