Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 45,40%


Zaawansowanie finansowe

Postęp: 2,12%

Tygodniowy postęp prac

Maj 2023 - ⇅

Postęp prac za okres 11.05.2023 – 17.05.2023 r.

Zaawansowanie prac narastająco:

Branża drogowa – 57%


Branża mostowa – 52%


Pozostałe branże – 46%


Postęp prac projektowych za okres 11.05.2023 – 17.05.2023 r.:

 1. Kontynuacja prac projektowych w zakresie docelowego Projektu Budowlanego.
 2. Dalsze prace nad Projektem Zagospodarowania Terenu.
 3. Uzgadnianie rozwiązań projektowych z Gestorami sieci.
 4. Kontynuacja inwentaryzacji środowiskowych i inwentaryzacji przyrodniczych na potrzeby Raportu o oddziaływaniu na środowisko na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko – analiza informacji uzyskanych w ramach wywiadów środowiskowych.
 5. Przygotowanie raportu i wszelkich analiz do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywanym na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko.
 6. Oczekiwanie na zatwierdzenie przebiegu linii podziału nieruchomości, opracowanie map podziałowych i przygotowanie ich do rejestracji w ośrodkach.
 7. Dalsze prace nad operatami wodnoprawnymi.
 8. Kontynuacja badań uzupełniających z zakresu PRG.
 9. Kontynuacja prac nad Planem Działań Ratowniczych dla stadium Projektu Budowlanego - wystąpienie o uzgodnienia.
 10. Kontynuacja prac nad zjazdami z dróg – kontynuacja występowania do właścicieli nieruchomości o opinię do zaprojektowania lokalizacji zjazdu, odpowiadanie na uwagi/zapytania właścicieli nieruchomości.
 11. Przygotowanie materiałów do audytu BRD.
 12. Złożenie materiałów na Naradę Koordynacyjną.
 13. Oczekiwanie na uzyskanie klauzuli dla MDCP.Postęp prac za okres 04.05.2023 – 10.05.2023 r.

Zaawansowanie prac narastająco:

Branża drogowa – 55%


Branża mostowa – 50%


Pozostałe branże – 44%


Postęp prac projektowych za okres 04.05.2023 – 10.05.2023 r.:

 1. Kontynuacja prac projektowych w zakresie docelowego Projektu Budowlanego.
 2. Dalsze prace nad Projektem Zagospodarowania Terenu.
 3. Uzgadnianie rozwiązań projektowych z Gestorami sieci.
 4. Kontynuacja inwentaryzacji środowiskowych i inwentaryzacji przyrodniczych na potrzeby Raportu o oddziaływaniu na środowisko na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko – analiza informacji uzyskanych w ramach wywiadów środowiskowych.
 5. Przygotowanie raportu i wszelkich analiz do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywanym na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko.
 6. Oczekiwanie na zatwierdzenie przebiegu linii podziału nieruchomości, opracowanie map podziałowych i przygotowanie ich do rejestracji w ośrodkach.
 7. Kontynuacja obliczeń hydrauliczno-hydrologicznych.
 8. Przygotowanie operatów wodnoprawnych.
 9. Rozpoczęcie badań uzupełniających z zakresu PRG.
 10. Kontynuacja prac nad Planem Działań Ratowniczych dla stadium Projektu Budowlanego.
 11. Kontynuacja prac nad zjazdami z dróg – kontynuacja występowania do właścicieli nieruchomości o opinię do zaprojektowania lokalizacji zjazdu, odpowiadanie na uwagi/zapytania właścicieli nieruchomości.
 12. Weryfikacja uwag do PSOR, wprowadzanie zmian do PSOR związanych ze zmienionymi rozwiązaniami projektowymi (wynikającymi ze zmian w zakresie ekranów akustycznych).
 13. Weryfikacja uwag do KSZR związanych ze zmienionymi rozwiązaniami projektowymi (wynikającymi ze zmian w zakresie ekranów akustycznych oraz doprojektowanie ciągu pieszo-rowerowego na węźle Firlej wzdłuż projektowanego wydłużenia DK19).
 14. Przygotowanie materiałów na Naradę Koordynacyjną.
 15. Oczekiwanie na uzyskanie klauzuli dla MDCP.
Kwiecień 2023 - ⇅
Marzec 2023 - ⇅
Luty 2023 - ⇅
Styczeń 2023 - ⇅
Grudzień 2022 - ⇅
Listopad 2022 - ⇅