Zamawiający


Skarb Państwa -
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
gov.pl/web/gddkia


Za realizację kontraktu odpowiada:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie

ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin
gov.pl/web/gddkia-lublin

Kierownik Projektu: Krzysztof Górski
tel.:  +48 81 718 00 44
fax.:  +48 81 743 71 68
e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Inżynier Kontraktu


Firma Inżynierska DTŚ S.A.
www.dts-sa.pl

Inżynier Kontraktu: Jakub Wójtowicz
Adres Biura Inżyniera Kontraktu
ul. Lubelska 43, 21-100 Lubartów
tel:   +48 607 204 303

e-mail: biuro@s19kock-lubartow.pl


Wykonawca


Lider

RUBAU Polska Sp. z o. o.
www.rubau.com/en/project/poland/Partner


Poltores Sp. z o. o.


Kierownik Budowy: Grzegorz Bogacki


Projektant


TPF Sp. z o. o.
www.tpf.com.pl


Instytucje zaangażowane w realizację projektu